CLASSIC
รับส่วนลด 5%1ที่                       
รับส่วนลด 3%1ที่     
ยกเว้นค่าธรรมเนียมปี เพียงท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเซ็นทรัล เครดิตการ์ด คลาสสิค รวม 100,000 บาทต่อปี (รอบการเป็นสมาชิกของทุกๆ ปี) ค่าธรรมเนียมรายปีของท่านในปีต่อไปจะถูกยกเว้นโดยอัตโนมัติ
บริการเบิกเงินสดล่วงหน้า2 เพื่อเพิ่มความสะดวกเมื่อต้องการใช้เงินสด จากบัญชีบัตรเครดิตของท่าน โดยวงเงินสูงสุดขึ้นอยู่กับวงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ  
Preview Day Sale ในงาน Central Midnight Sale ให้ท่านเลือกช้อปสินค้า พร้อมรับส่วนลดก่อนใคร
 
ลดภาระวุ่นวายด้วย Central Pay All3 บริการชำระค่าสาธารณูปโภค อินเตอร์เน็ต และโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก
ผ่านบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ
 
ช้อปอย่างคล่องตัวด้วยรายการ Central Payment Plan แบ่งจ่ายรายเดือนด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% และ 0.8% นานสูงสุด 10 เดือน1 ที่ ห้างเซ็นทรัล และร้านค้าที่ร่วมรายการ  
ใช้แทนเงินสดชำระค่าสินค้าและบริการได้ที่                และโรงแรมในเครือเซ็นทรัล
 
ต้อนรับสมาชิกด้วย Welcome Bonus และสิทธิประโยชน์จากร้านค้าชั้นนำอีกมากมาย
 
รับทราบข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่น สินค้าใหม่ และเทรนด์แฟชั่นต่าง ๆ ก่อนใคร  
สบายใจได้มากขึ้นกับระยะเวลาการชำระปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุดถึง 50 วัน  
เลือกชำระเต็มจำนวน หรือขั้นต่ำได้เพียง 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดแต่ไม่น้อยกว่า 400 บาท4  
     
 
 
  บริการชำระ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการต่าง ๆ ผ่านเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด(Utility)
ให้ทุกบิลค่าใช้จ่าย ชำระเสร็จในบัตรเดียวด้วยเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
  สะดวกและแสนง่าย เพียงท่านกรอกใบสมัครครั้งเดียว สามารถตัดปัญหาการไปจ่ายเงินตามสถานบริการต่าง ๆ
  ไม่เสียค่าธรรมเนียม เมื่อใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการต่างๆ ผ่านบัญชีเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
  ครบทุกบิล ครบทุกคน ของคนพิเศษโดยชำระผ่านบัตรเดียว
     
  ค่าสาธารณูปโภคที่ท่านสมาชิกสามารถชำระผ่านได้ ประกอบด้วย
  ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง  
  ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  ค่าน้ำ ของการประปานครหลวง 
  ค่าโทรศัพท์บ้าน  
  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยท่านสมาชิกสามารถทราบผลการอนุมัติในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต และใบแจ้งยอดบัญชีค่าสาธารณูปโภค/
ค่าบริการต่าง ๆ ที่ขอใช้บริการ 
     
  ขั้นตอนในการใช้บริการ
  สมาชิกบัตรสามารถสมัครชำระค่าสาธารณูปโภค และบริการต่างๆ ผ่านบัตรฯ สมัครง่ายๆ ผ่านทาง 02-627-8111 และรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หรือ
  1. สมาชิกบัตรขอรับหนังสือแจ้งความจำนงขอชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการต่างๆ ผ่านบัญชีบัตรเครดิตที่บูธรับสมัครเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด / เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์
และจุดชำระค่าบริการ ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
  2. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน
  3. ลงลายมือชื่อของผู้ให้ความยินยอมโดยเป็นลายมือชื่อของผู้ถือบัตรตามใบสมัครบัตรเครดิต
  4. แนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการของเดือนที่ผ่านมา
  5. ส่งแบบฟอร์ม และเอกสารในข้อ 4 ให้กับเจ้าหน้าที่บูธรับสมัครเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด / เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน หรือส่งทางไปรษณีย์
(บริการธุรกิจตอบรับ)
  6. ท่านสามารถทราบผลการอนุมัติจากรัฐวิสาหกิจ / บริษัทที่ใช้บริการจากการระบุหมายเลข บัตรเครดิตของท่านในใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจ /
บริษัทส่งให้ท่านทุกเดือน
     
 
 

ค่าธรรมเนียมในการชำระเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด แพลทินัมผ่านจุดชำระเงินต่างๆ
  จุดรับชำระเงิน    ค่าธรรมเนียม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าธรรมเนียม ในเขตต่างจังหวัด
  ชำระที่เคาน์เตอร์ของห้างฯ และธนาคาร  
 
 • จุดบริการลูกค้า ณ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน
ไม่มี ไม่มี
 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ไม่มี ไม่มี
 
 • ธนาคารกรุงเทพ
15 บาท 30 บาท
 
 • ธนาคารกรุงไทย
15 บาท 15 บาท
 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
15 บาท 20 บาท
 
 • ธนาคารกสิกรไทย
15 บาท 20 บาท
  ชำระผ่านระบบ ATM    
 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ไม่มี ไม่มี
 
 • ธนาคารกรุงเทพ
15 บาท 30 บาท
 
 • ธนาคารกรุงไทย
10 บาท 20 บาท
 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
10 บาท 20 บาท
 
 • ธนาคารกสิกรไทย
10 บาท 20 บาท
  ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ  
 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ไม่มี ไม่มี
 
 • ธนาคารกรุงเทพ
5 บาท 15 บาท
 
 • ธนาคารกรุงไทย
10 บาท 20 บาท
 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
10 บาท 10 บาท
 
 • ธนาคารกสิกรไทย
10 บาท 20 บาท
 
 • ธนาคารยูโอบี
10 บาท 20 บาท
 
 • ธนาคารทหารไทย
10 บาท 30 บาท
  ชำระผ่านระบบธนาคารทางโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต
 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา KOL/Mbanking Call Center1572
ไม่มี ไม่มี
 
 • ธนาคารกรุงไทย
15 บาท 15 บาท
 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
15 บาท 20 บาท
 
 • ธนาคารกสิกรไทย
10 บาท 20 บาท
 
 • ธนาคารกรุงเทพ
15 บาท 30 บาท
 
 • ชำระที่ทำการไปรษณีย์ *(ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST เท่านั้น)
10 บาท 10 บาท
 
 • ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
15 บาท 15 บาท
 
 • ชำระที่จุดบริการลูกค้าที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน
15 บาท 15 บาท
 
 • ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที และเคาน์เตอร์ที่มีเครื่องหมาย JUST PAY
10 บาท 15 บาท
 
 • ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน mPay Station หรือ ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ
  โดย mPay Station (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ รายการ)
10 บาท 10 บาท
 
 • ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน TRUE MONEY ที่มีสัญลักษณ์ TRUE MONEY Express
  หรือ ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือโดย TRUE MONEY
10 บาท 10 บาท
 
 • จุดบริการเซ็นเพย์ ที่มีเครื่องหมาย CenPay
10 บาท 10 บาท
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราเรียกเก็บจากผู้ให้บริการแต่ละราย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
*สมาชิกต้องแสดงใบแจ้งยอดบัญชีที่มี Barcode เพื่อชำระเงิน หมายเหตุ : บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์บางประการ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆ โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. เฉพาะสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ / ตามเงื่อนไขของบริษัท / กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานขาย

2. วงเงินเบิกถอนเงินสดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และประวัติการชำระเงินของท่าน • โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขในหัวข้อ “บริการเบิกเงินสดล่วงหน้า"

3. โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขในหัวข้อ “บริการชำระค่าบริการต่างๆ" และเงื่อนไขที่สมัคร Central Pay All

4. ในกรณีที่เลือกชำระขั้นต่ำ สมาชิกต้องชำระ "ค่าใช้จ่ายในการใช้วงเงิน" ตามยอดที่แสดงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในการใช้ ประกอบด้วย
    1) อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี
    2) ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 5% ต่อปี

หมายเหตุ: บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข และ/หรือ สิทธิพิเศษต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และ ประวัติการชำระเงินของท่าน

ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ ขอเรียนว่าเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ท่านสมาชิก บริษัทได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เช่น เคาเตอร์ธนาคาร / ATM / ทางโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
 


ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัท ทั้งนี้ หากสกุลเงิน ต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับบริษัท ผู้ถือบัตรสามารถตรวจ

สอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:
กรณีบัตรVISA: คลิกที่นี่
กรณีบัตรMasterCard: คลิกที่นี่

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่ เกินร้อยละ 2.5 จากยอด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าว ข้างต้น

การเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตที่เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ(ATM) ธนาคาร/ผู้ให้บริการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่อง ATM อาจจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับการบริการตามที่ธนาคาร/ผู้ให้บริการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่อง ATM กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์บางประการ ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และค่าบริการต่างๆ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต


 การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

บริการเบิกเงินสดล่วงหน้า เพิ่มความสะดวกเมื่อต้องการใช้เงินสดจากบัญชีบัตรเครดิต โดยวงเงินสูงสุดจะขึ้นอยู่กับวงเงินบัตรเครดิตที่คงเหลือของท่าน
สำหรับเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด คลาสสิค สามารถกดเงินสดได้ที่เครื่อง ATM ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool  
  หมายเหตุ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาจำนวนวงเงินเบิกเงินสดดังกล่าว และอาจพิจารณาปรับ/ลด หรือยกเลิกวงเงินเบิกเงินสดดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และประวัติการชำระเงินของท่าน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบวงเงินของท่าน และขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการใช้บริการ ได้จากสัญญาการใช้บัตรเครดิต / ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณทุกครั้ง โดยนับจากวันที่ทำการเบิกเงินสด จนถึงวันที่บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน ไม่ว่าท่านจะเลือกชำระจ่ายเต็มจำนวน หรือด้วยการชำระคืนขั้นต่ำ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้คะแนนสะสมสำหรับรายการเบิกเงินสดล่วงหน้า / อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเรียกเก็บตามแต่ธนาคารเจ้าของ ATM กำหนด