ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป:
•  สำหรับรายการรับเครดิตเงินคืน สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ก่อนทำรายการ โดยเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น
• เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายจากบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน โดยจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 1 วันหลังทำรายการ
•  สำหรับรายการรับเพิ่มบัตรของขวัญสมาชิกบัตรสามารถรับได้ทันทีที่จุดขาย โดยไม่ต้องลงทะเบียนร่วมรายการ  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์
การให้เครดิตเงินคืน/บัตรของขวัญ เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสถานะสมาชิกและไม่ผิดเงื่อนไขในการใช้บัตร •  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืน/บัตรของขวัญคืนจากสมาชิกบัตรฯ หากพบว่ามีการยกเลิกยอดใช้จ่าย หรือสมาชิกบัตรปฎิเสธการชำระเงิน
ที่บริษัทฯ ได้เครดิตเงินคืน/มอบบัตรของขวัญให้กับสมาชิกบัตรไปแล้ว •  สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสมจากยอดเติมน้ำมันที่ปั้ม ปตท.
ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ และยอดใช้จ่ายที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต และท็อปส์ ซูเปอร์ ทุกสาขา  • เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด คลาสสิค ไม่สามารถร่วม
รายการส่งเสริมการขายนอกห้างฯได้ • บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้
ตรวจสอบกรณีจำเป็น • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสิน
ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด • กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนเข้าร่วมรายการที่ www.centralcard.com หรือโทร.02-627-8111
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขรายการ:
  • จำกัดการซื้อบัตรของขวัญ สูงสุด 50,000 บาท/หมายเลขบัตร/ครั้ง และไม่เกิน 6 ครั้ง ต่อบัญชีบัตรหลัก (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) ตลอดรายการ •  สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรของขวัญ ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เซ็นทรัลทุกสาขา และเซน เท่านั้น  •  เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญเป็นไปตามที่ระบุไว้ด้านหลังบัตร
  • การคำนวณยอดซื้อกระเช้าของขวัญเพื่อรับบัตรของขวัญจะต้องเป็นยอดซื้อหลังการหักส่วนลดทุกชนิดและไม่คำนวณสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท และเครื่องดื่มรังนกทุกรายการ  • จำกัดการแลกรับบัตรของขวัญเพิ่มสูงสุด 35,000 บาท ต่อหมายเลขบัตร ตลอดรายการ  • บัตรของขวัญไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด  • บัตรของขวัญจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ซื้อกระเช้าของขวัญตามแบบในแคตตาล็อคได้อีก  • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า •  โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  • เครดิตเงินคืนที่ปั๊มปตท.จะคำนวณเป็นรายเดือนจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 55 – 28 ก.พ. 56 
  • บัตรแพลตตินั่ม และไวท์โกลด์จะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 3% (จากปกติ 2%) รวมเป็น 5% เป็นเงิน 24 บ. และสูงสุดไม่เกิน 168 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
  • บัตรโกลด์ และเรด จะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 2% (จากปกติ 1%) รวมเป็น 3%  เป็นเงิน 16 บ.และสูงสุดไม่เกิน 112 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คำนวณเครดิตเงินคืนสำหรับรายการที่ทำผ่านเครื่องรูดบัตร ณ มินิมาร์ทของปั๊มน้ำมัน
  • เครดิตเงินคืนที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ จะคำนวณเป็นรายเดือนจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 55 – 28 ก.พ. 56 • สมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน 10%  เป็นเงิน 80 บาท และสูงสุดไม่เกิน 400 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน